Den illus­tr­erte utsik­ten kan variere. Gjør deg kjent med over­sik­t­bilder og dronev­ideo for prosjektet.

Lei­lighetEtg.Ant. romBRAP‑romBalk./terra.HybelBodPark.*PrisDok.avg.Øvrig omkost.Pris inkl. omk.Struk­turSta­tusPlanteg­n­ingGi bud
310+31132 (3)137,8132,320Ja229.390.000234.75011.1709.635.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
31232 (3)80,875,310-115.790.000144.75011.1705.945.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
31334 (5)124,2118,511-118.390.000209.75011.1708.610.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
31432 (3)82,977,410-115.790.000144.75011.1705.945.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
31534127,3121,624-118.790.000219.75011.1709.020.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
3163379,262,612-115.290.000132.25011.1705.433.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
31732 (3)88,275,65-115.890.000147.25011.1706.048.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
31834110,1110,114-117.690.000192.25011.1707.893.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
410+41142 (3)136,6130,522Ja229.490.000237.25011.1709.738.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
41242 (3)82,276,79-115.890.000147.25011.1706.048.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
41344 (5)124,3118,511-118.590.000214.75011.1708.815.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
41442 (3)83,678,014-115.890.000147.25011.1706.048.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
41544 (5)139,6133,813-119.590.000239.75011.1709.840.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
416+41743114,4108,613Ja227.690.000192.25011.1707.893.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
4184136,735,4Fran­sk-112.300.00057.50011.1702.368.670Fast­prisLedigLast nedGi bud
4194156,656,6Fran­sk-113.490.00087.25011.1703.588.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
4204157,357,3Fran­sk-113.590.00089.75011.1703.690.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
4214136,236,2Fran­sk-11Fast­prisSol­gtLast ned
422+42342 (3)98,994,98Ja226.690.000167.25011.1706.868.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
42444110,1110,114-117.790.000194.75011.1707.995.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
51154 (5)139,2133,522-119.900.000247.50011.17010.158.670Fast­prisLedigLast nedGi bud
5125382,877,112-115.890.000147.25011.1706.048.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
513+51453122,2116,711Ja228.590.000214.75011.1708.815.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
5155382,777,111-115.890.000147.25011.1706.048.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
516+51753 (4)137,0131,613Ja229.590.000239.75011.1709.840.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
5185379,073,213-115.490.000137.25011.1705.638.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
51952 (3)66,766,78-114.490.000112.25011.1704.613.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
52053105,895,411-117.290.000182.25011.1707.483.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
5215265,465,48-114.390.000109.75011.1704.510.920Fast­prisLedigLast nedGi bud
5225265,265,28-114.490.000112.25011.1704.613.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
52354110,1110,115-117.890.000197.25011.1708.098.420Fast­prisLedigLast nedGi bud
61164 (5)139,2133,522-119.900.000247.50011.17010.158.670Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
61262 (3)76,470,917-115.390.000134.75011.1705.535.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
61362 (3)73,367,816-115.190.000129.75011.1705.330.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
6146144,144,1Fran­sk-11Bud­givn­ingSol­gt
61562 (3)78,672,221-115.490.000137.25011.1705.638.420Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
616+61763 (4)137,1131,613Ja229.690.000242.25011.1709.943.420Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
6186379,072,715-115.590.000139.75011.1705.740.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
61962 (3)66,766,78-11Bud­givn­ingSol­gtLast ned
62063105,095,311-117.390.000184.75011.1707.585.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
6216265,265,28-114.490.000112.25011.1704.613.420Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
6226265,365,38-114.590.000114.75011.1704.715.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
62364110,1110,114-117.990.000199.75011.1708.200.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
71174119,1110,8119-229.590.000239.75011.1709.840.920Bud­givn­ingLedigLast nedGi bud
71274128,6121,2115-22Bud­givn­ingSol­gtLast ned

Generelt:
Pris­er oppgitt oven­for er inklu­sive merverdiavgift.
Areal­er er oppgitt i bruk­sare­al (BRA) og primær­rom (P‑rom) iht. Norsk Stan­dard 3940 (NS3940).
For lei­ligheter med egen hybel er lei­lighetens BRA og P‑rom oppgitt inklu­sive hybe­lens BRA og P‑rom. Se planteg­nin­gen for å se are­al­splitt mel­lom lei­lighet og hybel.

*Park­er­ing:
Det er avmer­ket i pris­lis­ten hvilke lei­ligheter som gis rett til kjøp av park­er­ingret­tighet for et pris­til­legg, samt antall plass­er ret­tigheten gjelder for.
Pris­til­legget per park­er­ingsret­tighet er kr. 175 000,- inklu­sive merverdiavgift.

Omkost­ninger:
Det skal i til­legg til kjøpe­sum­men betales doku­men­tavgift 2,5% av kjøpe­sum, tinglysnings­ge­byr for skjøte kr. 585,- og per pan­teretts­doku­ment kr. 585,-, lik­viditets­bidrag til etab­ler­ing av samei­et kr. 5 000,- og utgifter for etab­ler­ing av samei­et kr. 5 000,-.

Doku­men­tavgiften oppgitt i pris­lis­ten er bereg­net av kjøpe­sum eks. park­er­ingsret­tighet. Ved kjøp av park­er­ingsret­tighet tas det for­be­hold om at det påløper ytterligere 2,5% av kr. 175 000,-, dette avhenger av organiseringen.

Pris­set­ting og budgivning:
Sel­ger for­be­hold­er seg ret­ten til å endre prisene på usol­gte boliger uten forut­gående varsel.
Sel­gers sal­gs- og kon­trak­ts­doku­menter forut­settes gjen­nomgått før bud inngis.
Lei­lighetene selges enten som fast­pris (3.–5. etas­je) eller via bud­givn­ing (6.–7. etas­je). Klikk her for infor­masjon om salgsprosessen.